Privacyverklaring

Bij een bestelling in onze webshop, hebben we uw gegevens nodig om uw bestelling te verwerken en te kunnen verzenden. We zijn altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens en bewaren ze veilig. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en met welk doel kunt u in onderstaande verklaring lezen. In deze verklaring kunnen wijzigingen worden doorgevoerd als dat nodig is. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 21 September 2018.
Verantwoordelijkheid
ABC Poetspads is wettelijk gezien verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens.
ABC Poetspads is gevestigd aan de Ruitenstraat 41 te Hasselt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56164629.
Toepassingsgebied privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ABC Poetspads verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website en gebruikers van producten en diensten.
Door gebruik te maken van onze website, producten te bestellen in onze webshop en/of gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Voor kinderen en jongeren welke jonger zijn dan 16 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd voor het invullen van gegevens op onze website. De ouder of voogd dient deze privacyverklaring gelezen te hebben. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Ook is ABC Poetspads in geen geval verantwoordelijk voor advertenties van derden.
Welke gegevens verzameld worden en het doel
Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die u verstrekt.
De gegevens die wij verzamelen zijn personalia, adres, e-mailadres en telefoonnummer als u een bestelling plaatst. Ook verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website in de vorm van cookies, zie hiervoor het gedeelte in deze verklaring onder het kopje ‘cookies’.
Indien u een account gebruikt voor het bestellen in onze webshop betreft het ook de inloggegevens en de persoonsgegevens welke u invoert.
Bij gebruik van het contactformulier of contact via e-mail gebruiken we uw gegevens (zoals naam en e-mailadres) voor het beantwoorden van uw bericht en ter identificatie.
Daarnaast gebruiken wij, met uw toestemming, uw contactgegevens om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en onze producten door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Afmelden hiervoor kan op elk gewenst moment.
Om een bestelling, e-mail of contactaanvraag te verwerken heeft ABC Poetspads de genoemde gegevens nodig. Zonder vertrekking van deze gegevens is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met ABC Poetspads aan te gaan. Ook zijn de gegevens nodig ter identificatie. Het gebruik van uw gegevens heeft dus alleen als doel om de overeenkomst uit te voeren en u van dienst te kunnen zijn. Overig gebruik van uw gegevens vind alleen plaats met uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Bewaring van persoonsgegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn, slaan we de gegevens die u invult op onze website op. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is. Er vindt periodiek een inventarisatie plaats of er verzamelde persoonsgegevens verwijderd kunnen worden.
Op ieder moment kunt u een verzoek indienen bij ABC Poetspads om gegevens te verwijderen.
Voor de bewaartermijnen van cookies verwijzen wij u naar het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring.
Derde partijen welke toegang hebben tot de persoonsgegevens
Bij het uitvoeren van onze diensten kan het redelijkerwijs noodzakelijk zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dat zijn de volgende partijen:
• IT-bedrijf welke zorg draagt voor de hosting en onderhoud van de website
• Partners waarvan wij plug-ins, applicaties, en/of andere software gebruiken op de website
• Mollie Payments voor het verwerken van betalingen via de webshop
• Accountant/boekhouder om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen
• Bezorgers en koeriersdiensten welke de verzending van onze producten uitvoeren zoals Post NL,DPD,DHL en UPS.

Deze derde partijen zijn tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen of een eed of wettelijke verplichting.
ABC Poetspads waarborgt zo ver als redelijkerwijs mogelijk is dat deze partijen de gegevens zorgvuldig en doelmatig verwerken in overeenstemming met onze privacyverklaring.
Het verkopen, verspreiden of leasen van uw persoonsgegevens aan derden voor directe marketing zal ABC Poetspads niet doen zonder uw toestemming.
Het vertrekken van persoonsgegevens aan overige derden zal uitsluitend plaatsvinden indien het wettelijk verplicht is aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In dergelijke gevallen zullen indien nodig passende maatregelen genomen worden om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Bescherming van uw persoonsgegevens
Met uw persoonsgegevens gaan wij altijd zorgvuldig om. Wij nemen passende maatregelen die redelijk zijn in verhouding tot de kosten voor het beschermen van uw gegevens tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik.
Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.
Verder worden de gegevens die u invult op onze website versleuteld verzonden via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding en worden opgeslagen op beveiligde servers.
Inzage, rectificatie en verwijdering
Ten allen tijde heeft u het recht om verzoek in te dienen voor het inzien van uw persoonsgegevens. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of op een andere manier in strijd met de wet worden verwerkt, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan heeft het recht deze toestemming in te trekken. Tot slot heeft u recht of gegevensoverdraagbaarheid.
Indien u een account heeft aangemaakt op onze website kunt u de ingevulde gegevens naar eigen inzicht wijzigen.

Klachten
Wanneer u een klacht wilt indienen over de wijze waarop ABC Poetspads met uw gegevens omgaat neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij doen ons uiterste best om het op te lossen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen, klachten, bezwaren, verzoeken tot inzage, rectificatie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunt u ons kenbaar maken via e-mail, of per post.

Ons adres:

ABC Poetspads
Ruitenstraat 41
8061 ZL Hasselt
Nederland

E-mailadres: info@abcpoetspads.nl

Cookies
Bij het bezoeken van onze website wordt er een klein tekstbestand geplaatst op uw computer, tablet of smartphone. Dit is een zogenaamde cookie. Er zijn verschillende types cookies. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven zorgen voor herkenning bij een volgend bezoek aan onze website.
Functionele of noodzakelijke cookies
Om het inloggen op onze website gemakkelijker te maken worden functionele en noodzakelijke cookies gebruikt en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij volgende bezoeken.
Analytische cookies
De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.
Cookies blokkeren en wissen
Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Roo Handelsonderneming niet goed of onvolledig functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en wissen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw web browser raadplegen.